Tiếng ViệtTiếng Anh
ẢNh đại diện

Công trình đã hoàn thành

Dự án Công ty Nam Hải

Ngày: 27-07-2018 | Lượt xem: 528

Sơn cột chống cháy kho CFP Công ty Nam Hải – KCN Đình Vũ.

Thành phố Hải Phòng

(Tháng 7/2017)

Đối tác của chúng tôi

  • VLC Park
  • Son Hai Phong
  • HPP2
  • Petro Paint
  • Apachem