Tiếng ViệtTiếng Anh
ẢNh đại diện

Công trình đã hoàn thành

Dự án Công ty Việt Mỹ

Ngày: 26-07-2018 | Lượt xem: 511

Sơn nền và cột chống 2017cháy tại nhà xưởng Công ty Việt Mỹ - KCN Mai Hương, An Dương, Hải Phòng. (Tháng 6/)

Sơn nền và cột chống 2017cháy tại nhà xưởng Công ty Việt Mỹ - KCN Mai Hương, An Dương, Hải Phòng. (Tháng 6/)

Đối tác của chúng tôi

  • VLC Park
  • Son Hai Phong
  • HPP2
  • Petro Paint
  • Apachem