Tiếng ViệtTiếng Anh
ẢNh đại diện

Công trình đã hoàn thành

Dự án khách sạn Hữu Nghị - Hạ Long

Ngày: 27-07-2018 | Lượt xem: 635

Sơn Khách sạn Hữu Nghị Tại Thành phố Hạ Long

(Tháng 01/2016)

Sơn Khách sạn Hữu Nghị Tại Thành phố Hạ Long

(Tháng 01/2016)

Đối tác của chúng tôi

  • VLC Park
  • Son Hai Phong
  • HPP2
  • Petro Paint
  • Apachem