Tiếng ViệtTiếng Anh
ẢNh đại diện

Công trình đã hoàn thành

Dự án nhà máy Messer

Ngày: 27-07-2018 | Lượt xem: 639

Sơn tháp và bồn chứa nguyên liệu thuộc nhà máy Messer

Hải Dương (Tháng 5/2017)

Sơn tháp và bồn chứa nguyên liệu thuộc nhà máy Messer

Hải Dương (Tháng 5/2017)

Đối tác của chúng tôi

  • VLC Park
  • Son Hai Phong
  • HPP2
  • Petro Paint
  • Apachem