Tiếng ViệtTiếng Anh
ẢNh đại diện

Công trình đã hoàn thành

Dự án Trường PTTH Tiên Lãng

Ngày: 27-07-2018 | Lượt xem: 513

Sơn trường PTTH Tiên Lãng thành phố Hải Phòng

(Tháng 3/2016)

Sơn trường PTTH Tiên Lãng thành phố Hải Phòng

(Tháng 3/2016)

Đối tác của chúng tôi

  • VLC Park
  • Son Hai Phong
  • HPP2
  • Petro Paint
  • Apachem